Folijarnom ishranom do vrhunskih prinosa ULJANE REPICE

Izbalansirana i pravovremena ishrana uljane repice daje pozitivne efekte kako na prinos tako i na njenu uljnost. Međutim, folijarna ishrana uljane repice pokazala se kao neophodna mera u proizvodnji ovog useva. Sa folijarnom ishranom dajemo akcenat na elemente koji su ključni u pojedinim fazama razvoja i na taj način stimulišemo biljku da formira i održi potencijal za prinos. Takođe, folijarnom ishranom utičemo na balans u ishrani i stimulišemo biljku da bolje koristi potencijal hraniva koje se nalazi u zemljištu.

S obzirom da je uljana repica u fazi intenzivnog porasta, zahtevi za azotom i sumporom su veoma veliki u ovom momentu, stoga primena Nutricomplex Verde 23x6x6 u količini od 5 kg/ha daje pozitivne efekte na formiranje stabla i lisne mase. Nutricomplex Verde 23x6x6 je kompleksno folijarno đubrivo sa azotom 23%, fosforom 6%, kalijumom 6%, sumpor 32% i kompleksom mikro elemenata.

U narednim danima možemo očekivati početak cvetanja ove kulture. Faza cvetanje je jedna od naj osetljivijih faza u razvoju uljane repice. Biljka je pod velikim opterećenjem i zahteva velike količine vode i hranljivih elemenata. Nažalost, već duži vremenski period nije bilo padavina, stoga treba sprečiti da repica u periodu cvetanja bude izložena stresu izazvanom sušom, a samim tim i nedostatku hranljivih elemenata. U svrhu dizanja otpornosti na ove vremenske prilike primena aminokiseline Delfan Plus, stimuliše biljku da nastavi normalno da se razvija, poboljšava se cvetanje i sprečava abortiranje formiranih cvetova. Takođe pored amino kiselina, element bor je veoma potreban biljci u periodu formiranja cvetova. Stoga kombinacija aminokiseline Delfan Plus 1,5-2 lit/ha i bora Foliarel Flussig 1 lit/ha, predstavlja učinkovitu kombinaciju koja direktno stimuliše brži razvoj biljke, kvalitetnije cvetanje i zametanje mahuna.