KAKO ADEKVATNO ZAMENITI STAJNJAK?


 Turbo Root WG koji je zapravo mikrogranulat u WG formulaciji i to potpuno topiv u vodi .

Zbog visoke količine huminskog ekstrakta 150g /1kg mase proizvoda Turbo Root WG se koristi u značajno manjoj količini od peletiranog stajnjaka ( 5-10 g huminskog ekstrakta) i stajnjaka ( 1-3 g huminskog ekstrakta po 1 kg mase).

Turbo root WG sadrzi u sebi N P K 3:16:18 koje će biljka zbog visoke količine huminskog ekstrakta brzo usvojiti i na početku vegetacije kada su temperature zemljišta niske za usvajanje hrane, narocito P koji traži temperaturni minimum od 11 do 12 °C za početak usvajanja bez obzira na vodu.

Tu je visok sadržaj slobodnih aminokiselina 22.2 % koje su važne za brz i snažan metabolizam biljaka, stabilan biljni turgor.

Zbog visoke količine huminskog ekstrakta 29.10 % Turbo Root WG podstice mikrobiološku aktivnost tla, odnosno revitalizaciju umornog zemljišta, naročito u intenzivnom voćarstvu. Huminske kiseline 14 % su te koje rade na podsticanju aktivacije korena, a Fulvo kiseline 15 % utiču na razvoj hlorofila u hloroplastima tokom vegetacije.

Jedan od bitnih sadržajnih elemenata Turbo Roota je prisustvo mikroelemenata u helatnom obliku.

EDDHA helat gvoždja Fe 0,1 %

EDTA helat mangan Mn 0,2 %

EDTA helat cinka Zn 0,2 %

Mo (molibden ) 0,25 % a,

naročito je značajno prisutvo molibdena koji je bitan u procesu polinacije (oplodnje) .

Šta su prednosti Turbo roota WG ?

Poboljsava aeraciju i propustljivost zemljišta.

Sprečava ispiranje hranljivih materija.

Povećava apsorpciju mikroelemenata.

Povećava kapacitet razmene katjona .

Nema teških metala .

Smanjuje salinitet zemljišta .

Ušteda na transportu i skladištenju u odnosu na peletirani i tradicionalni stajnjak.

Nema u sebi seme korova.

Olakšava neposrednu aplikaciju, manje radne snage .

Doza

Jagodičasto voće

20 kg/ ha ili 2 kg/ 1000m2

1-3kg/ 1m3 supstrata

10-20 g/ sadnom mestu

Jabučasto voće

20-40 kg/ ha

2-4 kg/ 1000m2

Kostičavo voće

30 kg /ha

Vinogradarstvo

30-40 kg/ ha

Povrtarstvo

40 kg/ ha

Turbo Root WG se može primeniti sistemom za fertigaciju, ili zalivanjem pojasa, tj. traka sadnog mesta voća ili povrća.