PRIHRANA PAPRIKE

U ovom momentu izuzetno je važna pravilna prihrana paprike kvalitetnim preparatima. Firma Tradeagro može da ponudi sledeće:


1. FERTIRIGACIJA


 Nutricomplex


Nutricomplex je vodotopivo đubrivo proizvedeno od čistih kvalitetnih sirovina sa mikroelementima u helatnom obliku. Može se koristiti u svim vrstama sistema za navodnjavanje, bez hlora, natrijuma i karbonata. Pogotovo su sad aktuelni 20:20:20, 15:5:30 i 7:12:40. Puštati kroz sistem tokom cele vegetacije.

- 100% rastvorljivo u vodi

- Visok sadržaj aktivnih materija

- Potpuna i uravnotežena ishrana

- Obogaćen sa visoko kvalitetnim Tradecorpovim mikroelementima u EDTA helatu

- Bezbedan za upotrebu preko fertirigacije i folijarno

- Bez hlora i natrijuma

- Nizak nivo soli 


2. Folijarna prihrana


Delfan Plus 


Prirodni biostimulator na bazi slobodnih i fiziološki aktivnih L-α-aminokiselina (24%).

Doza: 2 l/ha


Trafos K


Trafos K je efikasan, aktivan i koncentrovan izvor fosfora (30%) i kalijuma (20%).  Fosfor je u fosfitnom obliku što je veoma značajno u dizanju otpornosti biljke na bolesti i bakterioze.

Doza: 2 - 3 l/ha


Boramin Ca


Boramin Ca je preparat na bazi kalcijuma (CaO) i bora (B) sa fiziološki aktivnim L-α-amino kiselinama. Sprečava vršno truljenje plodova paradajza i paprike. Povećava toleranciju na bolesti i stresne uslove. Brzo usvajanje nakon primene.

Doza: 3 - 5 l/ha


Amifol K


Amifol K je tečno đubrivo, sadrži visok procenat koncentrovanog rastvora kalijuma (46,5%) i aminokiselina, namenjen za prevenciju i korekciju nedostatka kalijuma, preporučuje se u završnim fazama razvoja odnosno u toku sazrevanja plodova. Bolja obojenost plodova, veličina i čvrstina. Koncentrovan rastvor kalijuma i L-α-aminokiselina. Brzo i potpuno usvajanje zahvaljujući aktivnim aminokiselinama.

Doza: 4 - 5 l/ha