Prihrana šećerne repe

1. Bor je mikroelement veoma važan u prihrani šećerne repe. U metabolizmu biljke vrši sintezu i nakupljanje šećera, tj povećava digestiju. Takođe, nedostatak bora izaziva suvu trulež u unutrašnjosti korena. Firma Tradeagro doo u ponudi ima:


Foliarel Flussig

Tečno đubrivo koje sadrži 11% bora u obliku bor etanol amina. Dobro se meša sa većinom fungicida za Cercosporu.

- Primenjuje se folijarno 2-5 l/ha u 2 ponavljanja.


2. Folijarno đubrivo na bazi fosfora i kalijuma. Kalijum ima ključnu ulogu u sintezi šećera kao i u otpornosti biljke u stresnim uslovima. Fosfor ima ulogu u translokaciji šećera u koren.


Trafos K


Naša ponuda za fosfor i kalijum, 30% P i 20% K, gde je P u fosfitnom obliku (K-fosfit) što je veoma bitno u dizanju otpornosti biljke na Cercosporu. 

- Primenjuje se folijarno 3 l/ha.