PŠENICA - NE DOZVOLIMO DA BILJKA PATI

Zadnjih godina postali smo svesni naglih promena vremenskih uslova. Temperaturna kolebanja, sušne ili kišovite godine, pojava grada ili mraza, sve su to činioci koji znatno otežavaju poljoprivrednu proizvodnju. Takođe, pšenica kao ozima kultura nije imuna na sve ove stresove, tako da joj je potrebno pomoći u dizanju otpornosti na navedene faktore. Trenutno u našoj zemlji vlada suša, u zemljištu nema vlage i biljka pati. Na mnogim lokalitetima pšenica je još u fazi bokorenja. Još jedna bitna stavka u ovoj kulturi je i kvalitet, koji se ogleda u visini proteina, vlažnog glutena itd. U cilju dizanja kondicije i otpornosti pšenice, kao i na pospešivanje kvaliteta navedene kulture, firma Tradeagro doo tržištu može da ponudi sledeće preparate:


1. Delfan Plus

Prirodni fiziološki biostimulator sa maksimalnom koncentracijom slobodnih aminokiselina (24% slobodnih L-α-aminokiselina). U pšenici se primenjuje folijarno zajedno sa herbicidima(može se mešati), kao I sa fungicidima I insekticidom, naravno I samostalno. Podići će otpornost biljke na spoljašnje stresne uslove, kao i na osetljivost usled primene više različitih herbicida (herbicidni šok). U sušnoj godini kakva je ova Delfan će pomoći biljci da se oporavi I ubrza svoje fiziološke procese. “Infuzija” za biljku. Delfan Plus deluje i kao lepak, tako da ako se koristi nije potrebno dodavati i okvašivač. On u sebi sadrži 9% organskog azota i 37% organske materije što može biti veoma značajno u ishrani pšenice. Sve ove osobine su veoma značajne za postizanje većeg prinosa kao i na kvalitet useva.

Doza: 2 l/ha


2. Nutricomplex Green

Vodotopivo NPK 23-6-6 đubrivo sa mikroelementima, koje sadrži tri oblika azota(nitratni, amonijačni, ureični). U sebi sadrži i veliku količinu sumpora (SO₃ rastvorljiv u vodi – 31,6%), kao i Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo u helatnom obliku. U 1t ovog đubriva nalazi se 15 kg mikroelemenata. Odlična mu je rastvorljivost u vodi, ne sadrži hloride, natrijum i karbonate. U pšenici je značajno đubrivo kako zbog povećanja prinosa, tako i zbog povećanja kvaliteta pšenice. Zbog visokog sadržaja azota i sumpora, ono će pri folijarnoj primeni podići procenat proteina što je veoma bitno u proizvodnji kvalitetnog brašna. Ovde takođe možemo naglasiti da zbog velike količine sumpora ovo đubrivo može biti odlično rešenje za povećanje uljnosti u usevu uljane repice.

Doza: 5 kg/ha