Vreme je za primenu gvožđa kroz sistem !


Temperature su u porastu što uslovljava kretanje vegetacije i to je momenat za primenu ULTRAFERRA (6%EDDHA helat gvožđa)  i HUMISTARA(huminske i fulvo kiseline).

ULTRAFERRO(6% Fe –EDDHA) je mikrogranulirano đubrivo, sa visokim procentom gvožđa 6% u obliku EDDHA helata, visoke topivosti I brzog učinka na smanjenje hloroze. Izrazito visok procenat (70%) u orto-orto obliku omogućuje uspešnu primenu na karbonatnim zemljištima I dugu postojanost. Visoka stabilnost u širokom rasponu pH vrednosti zemljišta – u intervalu pH 3-11. Karakteriše ga brza asimilacija od strane korena, te ima izuzetan preventivni i kurativni učinak za sve poljoprivredne kulture. Primena preko zemljišta, kroz sistem fertirigacije.

 Na tržište dolazi u pakovanjima od 10g, 100g, 1kg, 5kg, 12,5kg

Primena:

Drvenaste kulture(jabuka, kruške, trešnja, breskva) preporučene doze podeliti u dva tretmana, početak vegetacije I početak porasta plodova:

 Mlada stabla………. ………………....8-15 grama/stablu

 Stabla u početku rodnosti………. 15-40 grama/stablu

 Stabla u punoj rodnosti………….. 50-90 grama/stablu

Opšte preporuke iz iskustva sa terena, minimalne doze primene:

 jabuku 5 kg/ha na početku vegetacije, koje će zadovoljiti potrebe za prvi deo vegetacije I cvetanje, potom 5kg/ha na početku porasta plodova za drugi deo vegetacij.

 Kruška 10kg/ha na početku vegetacije, potom 10kg/ha početak porsta plodova


Ultraferro će još bolje rezultate dati ukoliko se primeni zajedno sa Humistarom.

HUMISTAR

Visoko učinkoviti tečni ekstrakt huminskih kiselina

Proizvod je dobijen ekstrakcijom iz leonardita. Ne sadrži teške metale. Primjenjuje se u zemljište.

Sastav:

          Huminske kiseline……………………… 12,0% m/m (13,2% m/v)

          Fulvo kiseline……………………………. 3,0% m/m (3,3% m/v)

          Ukupna organska materija……………..16,0% m/m (17,6% m/v)

          Azot (N), organski……………………... 1,2% m/m (1,3% m/v)

          Kalijum(K2O),…………………………… 5,0% m/m (5,5% m/v)

Humistar podstiče intenzivnije usvajanje svih oblika hraniva iz zemljišta, podstiče početni razvoj korena kod biljaka (nakon presađivanja), poboljšava strukturu i vodo-vazdušni režim u zemljištu, te podstiče rad mikroorganizama u zemljištu. Može se mešati sa ostalim vodotopivim đubrivima, te ih čini dostupnijim biljkama.

Osim huminskih kiselina u preparatu Humistar nalazi se visoka količina drugih organskih jedinjena(aminokiselina, peptida, peptona, proteina, biostimulatoriai dr.) koje biljka može brzo i učinkovito asimilirati preko korena, a pozitivno utiču na ukupni metabolizam biljke.

 Kalijum pozitivno utiče na pojačani metabolizam ugljenih hidrata (šećera) i na kvalitet plodova.

Azot u organskom obliku ima produženi efekat u zemljištu, te je slabo podložan ispiranju.

Primena:

Drvenaste kulture(jabuka,kruška, breskva, trešnja): ukupno 20-50 lit./ha podeljeno u više tretmana tokom vegetacije, od faze pucanja pupoljaka.