Seed Sprint H5

Seed Sprint H5 je specijalno organo – mineralno NP starter đubrivo u obliku mikrogranula.


Sadrži vrlo rastvorljiv fosfor i stoga je dostupan za pravilan razvoj korenovog sistema biljke.

Prisustvo Humistara (huminske kiseline), aktivatora korenovog sistema, garantuje optimalan razvoj korena i poboljšava apsorpciju hranljivih materija tokom klijanja ili fazi posle presađivanja.

Dizajnirano je sa veoma pravilnom granulometrijom koja omogućava njegovo tačno pozicioniranje u okviru semena ili korena.


Sastav:

- Ukupan azot (N): 12% w/w

- Amonijački azot (N-NH4): 12% w/w

- Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u kiselini: 43% w/w

- Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u vodi: 37,5% w/w

- Cink (Zn) rastvorljiv u vodi: 0,8% w/w

- Huminske kiseline: 5%


Primenjuje se u svim ratarskim kulturama (kukuruz,pšenica, soja, suncokret,šećerna repa...) zajedno sa setvom putem montiranja odgovarajućih depozitora. Takođe, interesantna je i primena u povrću (paprika, luk, krompir,...).

Doza primene: 25 kg/ha