Tradecorp Cu

Tradecorp Cu je visoko koncentrovano đubrivo sa 14% Cu u helatnom (organskom) obliku, sa sistemičnim delovanjem i brzom preraspodelom unutar biljke. Potpuno je otporan na ispiranje kišom, pa je prikladan za folijarnu ishranu borovnice nakon primene Tradecorp Zn i Tradecorp Mn.

Doza primene je 100g/ 100l vode, 2-3 folijarna tretmana tokom oktobra i početka novembra. 

Visoka količina bakra u helatnom obliku važna je za pravilno dozrevanje rodnih izbojaka tj. njihovu lignifikaciju. Na taj način povećava se otpornost na izmrzavanje vrhova rodnih izbojaka tokom zime i time se čuva potencijal rodnosti za sledeću vegetaciju. 

Obavezan je tretman u zasadima borovnice gde je bila obilna ishrana azotom.