Vreme je za Zn i Mn

  • Mangan i Cink su elementi koji su slabo pokretni u biljci, pa je folijarna ishrana Mn i Zn nakon završetka berbe pravi termin za primenu đubriva Tradecorp Zn i Tradecorp Mn.

  • Nakon berbe, počinje fiziološka priprema biljke za zimski odmor, pa se intenzivno vrši transport hranljivih materija iz lista u trajne drvene organe. Ukoliko se u to vreme primene đubriva na bazi Mn i Zn dolazi do bržeg transporta ova dva slabo pokretna elementa.


Time se stvara zaliha Mn i Zn za dobar početak naredne vegetacije. 


Za primenu u jesenjoj folijarnoj ishrani isključivo se preporučuju đubriva na bazi helata ( EDTA ).


Osnovne funkcije :


Mangana (Mn) :

aktivator enzima

sinteza hlorofila

aktivator fotosinteze


Cinka (Zn) :

regulacija metabolizma ugljenih hidrata

sinteza auksina, prirodnog hormona rasta

razvoj korenovog sistema


Za jesenju folijarnu ishranu preporučuje se sledeća doza đubriva Tradecorp Zn i Tradecorp Mn : 

Za veće proizvodne zasade, od 5. godine starosti : 1 kg/ ha Tradecorp Mn + 1kg/ ha Tradecorp Zn

Za male proizvođače ( koji rade na volumen vode ) : 100g/100l vode Tradecorp Mn + 100g/100l vode Tradecorp Zn


Primena Tradecorp Mn i Tradecorp Zn se odnosi na jabučasto, koštičavo, jezgrasto, jagodičasto voće (borovnica).