Specijalni korektori
Lower 7
Najsigurnije rešenje za kondicioniranje i zakišeljavanje rastvora

OPIS

Specijalni korektor, formulisan pomoću dihidrogen sulfat monokarbamidom (monourea povezana sa sumpornom kiselinom), koji omogućava maksimalnu bezbednost pri upotrebi.

GLAVNE PREDNOSTI

- Poboljšana bezbednost pri upotrebi u poređenju sa drugim konvencionalnim kiselinama,
- Vrhunska formula za čišćenje i održavanje sistema za navodnjavanje,
- Kondicioniranje i zakišeljavanje vode za navodnjavanje, tako što se snižava ph vrednost na brz i efikasan način i uništavaju bikarbonati,
- Poboljšanje zemljišta, redukujući problem vezan za salinitet i kompaktnost peskovitog zemljišta,
- Đubrivo – efikasan izvor ureičnog azota i sumpora.

TEHNIČKI PODACI

- Ureički azot (N): 22.5% w/v (15% w/w)
- Sumporni anhidrid (SO3) : 60% w/v (40% w/w)
- Prezentacija: Rastvorljiva tečnost (SL)
- Ph < 1

Doziranje i metode upotrebe:

1. Sistemi sa manualnom ph kontrolom: ubrizgati početnu dozu 0,1 – 0,2 l Lower 7 po kubnom metru vode za navodnjavanje u mrežu, podesiti sistem protoka ubrizgavanja na ciljanu ph vrednost.
2. Sistemi sa automatskom ph kontrolom: podesiti ph vrednost rastvora između 5,5 i 6.
3. Za odblokiranje cevi i sistema za navodnjavanje:
a) Šok tretman: podesiti ph vrednost vode za navodnjavanje na 3 na nivou kapanja tokom otprilike 3 sata,
b) Tretman otpušavanja: podesiti ph vrednost vode za navodnjavanje na 3 na nivou kapanja i navodnjavati 20 minuta. Nakon toga prekinuti ubrizgavanje proizvoda i ostaviti vodu da otpušava cevi za navodnjavanje nekoliko sati. Nakon toga, ponovo početi navodnjavanje sa proizvodom u trajanju od otprilike 30 minuta i nastaviti navodnjavanje za još 20 minuta, ali ovog puta samo vodom. Na kraju, otvoriti terminale linije za navodnjavanje. Ovaj postupak podrazumeva upotrebu od 10 – 12 l / ha.

PAKOVANJE

- U ponudi imamo sledeća pakovanja: 5l, 20l

  • Telefon: +381 63 581 031

  • Adresa: Matka Vukovića 13b 24214 Tavankut

  • E-mail: office@tradeagro.rs

© Copyright 2019 Developed by SuperWeb