Folijarna đubriva
Calitech
Rastvor Kalcijuma za vaše useve

OPIS

Rastvor u vidu visoko koncentrovanog kalcijuma – nitrata sa mikroelementima. Idealan za efikasnu prevenciju i korekciju nedostataka kalcijuma, osiguravajući maksimalan kvalitet voća i žitarica.

GLAVNE PREDNOSTI

- Rastvor u vidu visoko koncentrisanog kalcijuma – nitrata sa mikroelementima. Idealan za efikasnu prevenciju i korekciju nedostataka kalcijuma, osiguravajući maksimalan kvalitet voća i žitarica,
- Bolji kvalitet i prinos plodova. Bolji rok trajanja i sposobnost skladištenja. Viša tolerancija na stres i bolesti,
- Maksimalna efikasnost protiv najčešćih fizioloških bolesti uzrokovanih nedostatkom kalcijuma: gorke pege (''Bitter pit''), nekroza vrhova lista (''Tip burn''), propadanje vrha ploda usled nedostatka kalcijuma (''Blossom end rot'')... ,
- Optimalna efikasnost fotosinteze.

TEHNIČKI PODACI

- Kalcijum (CaO): 24% w/v (15.0% w/w)
- Azot (N-NO3): 16% w/v (10.0% w/w)
- Magnezijum (MgO): 3,2% w/v (2.0% w/w)
- Gvožđe (Fe) helirano sa EDTA i rastvorljivo u vodi 0,08% w/v (0,05% w/w)
- Mangan (Mn) heliran sa EDTA i rastvorljiv u vodi: 0,16% w/v (0,1% w/w)
- Bakar (Cu) heliran sa EDTA i rastvorljiv u vodi: 0,06% w/v (0,04% w/w)
- Cink (Zn) heliran sa EDTA i rastvorljiv u vodi: 0,03% w/v (0,02% w/w)
- Bor (B): 0,08% w/v (0,05% w/w)
- Molibden (Mo): 0,002% w/v (0,001% w/w)
- Prezentacija: rastvorljiva tečnost (SL)

DOZA I NAČIN PRIMENE

Folijarno
Stabla voća 4-6 l/ha Primeniti svakih 8-12 dana, počevši od opadanja latica
Citrusi, grožđe, masline 4-6 l/ha Primeniti svakih 12-14 dana, počevši od oplodnje voća
Zelena salata 4 l/ha Primeniti u intervalima od 7-10 dana, počevši od momenta dobrog razvoja lista do 10 dana pre sečenja.
Prskati po suvoj površini lista radi veće efikasnosti. Preporučuje se dovoljan nivo smeše da bi se obezbedilo optimalno pokrivanje površine lista. Planirati 3-4 sata bez kiše nakon tretmana da bi se obezbedila optimalna penetracija.
Primena preko zemljišta
Svi usevi 6-10 l/ha

PAKOVANJE

- U ponudi imamo sledeća pakovanja: 1l, 5l, 20l

VIDEO MATERIJAL

Pogledajte video o ovom proizvodu

  • Telefon: +381 63 581 031

  • Adresa: Matka Vukovića 13b 24214 Tavankut

  • E-mail: office@tradeagro.rs

© Copyright 2019 Developed by SuperWeb