Folijarna đubriva
Phostrade Ca
Obezbeđuje energiju za rast

OPIS

Visoko koncentrovani aktivni rastvor fosfora sa kalcijumom i azotom, za optimalan razvoj plodova koji garantuje maksimalan kvalitet berbe.

GLAVNE PREDNOSTI

- Sinergična formula: asimilacija kalcijuma poboljšana je prisustvom fosfora i azota,
- Poboljšani parametri kvaliteta voća, pojačana boja, čvrstoća, trajnost i veličina,
- Efikasno redukuje bilo koji fiziološki poremećaj povezan sa nedostatkom kalcijuma, kao što su gorke pege (''Bitter pit'') na voćkama, nekroza vrhova lista (''Tip burn'') kod zelene salate, propadanje vrha ploda usled nedostatka kalcijuma (''Blossom end rot'') kod paradajza i paprika, cepanje ploda kod citrusa…
- Visokoaktivni fosfor koji potpomaže njegovu potpunu asimilaciju u periodima najveće potrebe,
- Naročito se preporučuje za folijarnu primenu: rastvor sa kiselom ph vrednošću povećava kompatibilnost tankova za mešanje sa hemijskim proizvodima.

TEHNIČKI PODACI

- Ukupan azot (N): 3,9% w/v (3% w/w)
- Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u vodi: 30,7% w/v
- KAlcijum oksid (CaO) rastvorljiv u vodi 5,6% w/v
- Rastvorljiva tečnost (SL)

DOZA I NAČIN PRIMENE

Folijarno
Jabučasto voće, Breskve, kajsije... 4-6 l/ha 3-5 primena, počevši od oprašivanja, svakih 10-14 dana. Da bi se poboljšao kvalitet voća, primeniti 1-2 puta pri promeni boje voća.
Vinogradi, citrusi i stabla maslina 4-8 l/ha 2-4 primene, počevši od oprašivanja, svakih 10-14 dana.
Krompir 4-5 l/ha 3 primene svakih 10-14 dana, počevši od formiranja krtole.
Jagode, paradajz, Krastavac, bostan 3-5 l/ha 2-4 primene, počevši od prvog cvetanja, u intervalima 10-14dana.
Pamuk 3-4 l/ha Primeniti kada je 10% cvetova otvoreno, pomešano sa regulatorom rasta. Ponoviti nakon 2 sedmice.
Drugi usevi 3-5 l/ha
Nemojte prelaziti koncentraciju od 0,5% (500 ml/100 l vode). Prskati po suvom listu za veću efikasnost. Preporučuje se korišćenje minimalnog volumena od 200 l vode sa rastvorom po hektaru da bi se postigla optimalna pokrivenost površine lista. Preporučuje se podešavanje ph vrednosti rastvora za prskanje na 5-5,5. Planirati 3-4 sata bez kiše nakon tretmana da bi se obezbedila optimalna penetracija.
Primena preko zemljišta
Hortikulturni usevi i stabla voća 6-10 l/ha po primeni

PAKOVANJE

- U ponudi imamo sledeća pakovanja: 1l, 5l, 20l

VIDEO MATERIJAL

Pogledajte video o ovom proizvodu

  • Telefon: +381 63 581 031

  • Adresa: Matka Vukovića 13b 24214 Tavankut

  • E-mail: office@tradeagro.rs

© Copyright 2019 Developed by SuperWeb