Huminske kiseline
Humistar
Huminski dodatak za poboljšanje prinosa i kvaliteta useva

OPIS

Prirodni huminski preparat, dobijen od američkog minerala Leonardita, u obliku koncentrovanog rastvora (SL) koji poboljšava fizičke, hemijske i biološke karakteristike zemljišta. Pored toga Humistar pospešuje dostupnost i usvajanje hraniva od strane korena

GLAVNE PREDNOSTI

- Omogućava izuzetan razvoj korenovog sistema,
- Bolja struktura zemljišta i povećanje kapaciteta razmene katjona,
- Pospešuje usvajanje mikroelemenata i fosfora,
- Efikasno deluje u stresnim uslovima kao što je suša, povećava vodni kapacitet u različitim tipovima zemljišta,
- Pogodan za ogransku proizvodnju.

TEHNIČKI PODACI

- Ukupni huminski ekstrakt: 15%
- Huminske kiseline: 12%
- Fulvo kiseline: 3%
- Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

DOZA I NAČIN PRIMENE

PRIMENA PREKO ZEMLJIŠTA
Opšta preporuka 30-40 L/ha

8-15 L/ha
Split aplikacija 4-5 puta tokom vegetacije

U početku vegetacije/od presađivanja, pred cvetanje i zametanje/razvoj ploda
CVEĆE I UKRASNO BILJE
Fertirigacija 40-50 L/ha Primeniti posle rasađivanja, na svakih 7 dana u početku 2-3 l/ha i smanjiti dozu u završnoj fazi vegetacije na 1,5 L/ha
Površinsko navodnjavanje 50-60 L/ha Split aplikacija 4-5 puta od klijanja. U slučaju presađivanja početi 7 dana posle rasađivanja, zatim u fazama maksimalnog rasta, cvetanju, zametanju i rastu plodova
Folijarno preko cele površine 50 L/ha Primeniti na početku vegetacije (pre, u toku ili odmah posle sadnje)
Folijarno 25 L/ha Primeniti na početku vegetacije (pre, u toku ili odmah posle sadnje)
VIŠEGODIŠNJE KULTURE
Fertirigacija 50-70 L/ha Split aplikacija na svake 2-3 nedelje posle pucanja pupoljaka
ŽITARICE, KUKURUZ, REPA, KROMPIR
15-25 L/ha fertirigacijom

PAKOVANJE

- U ponudi imamo sledeća pakovanja: 1l, 5l, 20l

  • Telefon: +381 63 581 031

  • Adresa: Matka Vukovića 13b 24214 Tavankut

  • E-mail: office@tradeagro.rs

© Copyright 2019 Developed by SuperWeb