• 26. Avg 2017

  Lower 7

  Lower 7 je je preparat na bazi UREE uz dodatak visoke količine sumpora. Sadrži 15% ukupnog azota i 40% sumpora. Preparat ima niski pH, pH<1 pa se koristi za zakišeljavanje vode za sistema fertirigacije...

  • 26. Avg 2017

  Phostrade Ca

  Phostrade Ca je tečno đubrivo za folijarnu upotrebu. Poseduje visok sadržaj fosfora (30,7% P2O5) i kalcijuma (5,6% CaO) koji se brzo i lako usvajaju i uključuju u metabolizam biljke. Proizvod je firme Tradecorp što garantuje visoku čistoću i kvalitet.

  • 26. Avg 2017

  Primena preparata Folur u pšenici

  Nov preparat na našem tržištu, proizvod multinacionalne kompanije Tradecorp sa sedištem u Španiji. To je specijalno folijarno đubrivo na bazi azota u obliku uree.

 • Telefon: +381 63 581 031

 • Adresa: Matka Vukovića 13b 24214 Tavankut

 • E-mail: office@tradeagro.rs

© Copyright 2019 Developed by SuperWeb