Sigurnost i uspeh u proizvodnji uljane repice - FOLIAREL FLUSSIG

U našim agroekološkim uslovima setva uljane repice počinje već krajem avgusta, a žetva obično počinje u drugoj polovini juna. Za tako dugačak period vegetacije, količine đubriva koje uljana repica zahteva su iznad proseka u odnosu na većinu ratarskih useva.


Pored visokih zahteva za NPK đubrivima posebnu pažnju treba obratiti na ishranu uljane repice mikroelementima. Jedan od ključnih mikroelemenata je upravo bor. Njegova glavna uloga je povezana sa izduživanjem stabljike i cvetanjem uljane repice. Bor spada u grupu mikroelemenata sa osrednjom pokretljivošću kroz biljku. Zato je neophodno početi sa davanjem bora pre nego što biljka uđe u fazu zimskog mirovanja.


Na zemljištima sa osrednjom snabdevenošću borom, potrebno je dodati od 400 do 600 g/ha bora. U praksi se veoma dobro pokazalo dati jednu trećinu tokom jesenjeg perioda i dve trećine tokom ranoproletnjeg perioda.


U zavisnosti od datuma setve, trenutno na terenu možemo videti useve u fazama od kotiledona do 5 listova. Na parcelama gde je uljana repica razvila pet listova, ima dovoljno lisne mase koja će usvojiti dovoljnu količinu bora. Predlažemo primenu FOLIAREL FLUSSIG-a u dozi od 1 do 1,5 lit/ha. Na taj način biljka stiče otpornost na izmrzavanje u periodu zime i nakuplja dovoljnu količinu bora za početni porast i formiranje generativnih organa u rano proletnjem periodu.

FOLIAREL FLUSSIG predstavlja sigurno rešenje za dobar start uljane repice u proletnjem periodu godine i doprinosi boljoj oplodnji i postizanju većih prinosa.