FOLIJANA PRIHRANA VOĆA POSLE BERBE

Nakon berbe, pre padanja lista u jesen potrebno je izvršiti tretman folijarne prihrane voća mikroelrmentima, tzv. prihrana na rezevu. Tom prilikom dodaju se bitni mikroelementi za diferencijaciju pupoljaka , aktivaciju enzima potrebnih za pravilan start biljaka sledeće vegetacije. Akcenat dajemo na cink i bor uz dodatak azota.


Cink povećava otpornost pupoljaka na niske temperature tokom zime i podstiče sintezu auksina, hormona rasta i obezbeđuje ujednačen i pravilan start i rast biljke u proleće.


Bor je bitan za oplodnju i cvetanje.   


Azot pospešuje brži transport hraniva u drvenasti deo biljke na rezerve.


Iz palete Tradeagra nudimo: 

• Foliarel Zn (700g/lit Zn) 1lit/ha ili

• Tradecorp Zn ( 14%Zn u obliku EDTA helata) 1kg/ha 

• Foliarel flussig (150g/lit bor etanol amin) 1lit/ha  

• Folur ( tečna urea) 5lit//ha