NPK i starteri
Nutricomplex red
Vodotopivo NPK 15-5-30 đubrivo sa magnezijumom, sumporom i mikroelementima

OPIS

Đubrivo Nutricomplex red 15-5-30 proizvedeno je od visokokvalitetnih sirovina i obogaćeno heliranim mikroelementima. Nutricomplex red 15-5-30 se može koristiti u svim fertigacionim sistemima, a u sebi ne sadrži hloride, natrijum i karbonate.

GLAVNE PREDNOSTI

- Visoka rastvorljivost u vodi,
- Visokokvalitetne sirovine,
- Potpuna i balansirana ishrana useva,
- Obogaćeno visokokvalitetnim Tradecorp EDTA heliranim mikroelementima,
- Bezbedno za korišćenje pri fertigaciji i folijarno,
- Ne sadrži hloride i natrijum,
- Kisela ph i niska ec vrednost,
- Formule u različitim bojama: lako za korišćenje,
- Nema problema sa pojavom grudvi, unapređeno rukovanje i skladištenje.

TEHNIČKI PODACI

- Ukupan azot (N): 15% w/w
- Nitratni azot: 8,5% w/w
- Amonijački azot: 3,5% w/w
- ureički azot: 3% w/w
- Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u vodi: 5% w/w
- Kalijum oksid (K2O) rastvorljiv u vodi: 30% w/w
- Sumpor trioksid (SO3) rastvorljiv u vodi: 0,02% w/w
- magnezijum (MgO) rastvorljiv u vodi: 2% w/w
- Supmor (SO3) rastvorljiv u vodi: 12,20% w/w
- Bor (B) rastvorljiv u vodi: 0,02% w/w
- Bakar (Cu) rastvorljiv u vodi i heliran sa EDTA: 0,01% w/w
- Gvožđe (Fe) rastvorljivo u vodi i helirano sa EDTA: 0,06% w/w
- Mangan (Mn) rastvorljiv u vodi i heliran sa EDTA: 0,04% w/w
- Cink (Zn) rastvorljiv u vodi i heliran sa EDTA: 0,02% w/w

DOZA I NAČIN PRIMENE

Folijarno
Šećerna repa 5kg/ha/primeni Primeniti u fazi 4-6 listova 2-3 puta po primeni, u intervalu 10-14 dana
Kukuruz 5kg/ha/primeni Primeniti u fazi 5-6 listova 2 puta, u intervalu 7-10 dana
Žitarice 5kg/ha/primeni Primeniti u jesen (zaštita od smrzavanja), pre i posle cvetanja
Krompir 25kg/ha/primeni Primeniti od 30cm 2-3 puta, u intervalu 10-15 dana
Uljana repica 5kg/ha/primeni Primeniti u jesen (zaštita od smrzavanja) i u fazi zelenog pupoljka
Paradajz, paprika krastavac 5kg/ha/primeni Pri opadanju cvetova, ako se meša sa drugim proizvodima, preporučuje se testiranje na manjoj parceli.
Korenasto povrće 5kg/ha/primeni Primeniti tokom razvijanja ploda do 2-3 sedmice pre branja
Kupus, karfiol 5kg/ha/primeni Primeniti tokom razvoja glave / ruže. Nastaviti u pravilnim intervalima od 2 sedmice između dve primene
Voćnjaci 5kg/ha/primeni Primeniti tokom razvijanja 3-5 puta u interval 10-14 dana
Navodnjavanje ‘’kap po kap’’
Rastvor za navodnjavanje 0,5-2 g/l vode za navodnjavanje
Koncentrovani rastvor 15-20kg/100l matičnog rastvora (koncentrovan 100x)

PAKOVANJE

- U ponudi imamo sledeća pakovanja: 1kg, 3kg, 25kg

  • Telefon: +381 63 581 031

  • Adresa: Matka Vukovića 13b 24214 Tavankut

  • E-mail: office@tradeagro.rs

© Copyright 2019 Developed by SuperWeb