NPK i starteri
Nutricomplex blue
Vodotopivo NPK 13-40-13 đubrivo sa sumporom i mikroelementima

OPIS

Đubrivo Nutricomplex 13-40-13 blue proizvedeno je od visokokvalitetnih sirovina i obogaćeno mikroelementima. Nutricomplex 13-40-13 blue se može koristiti u svim fertigacionim sistemima, a u sebi ne sadrži hloride, natrijum i karbonate. Zahvaljući svojoj formuli, naročito se preporučuje njegova primena u početnom razvoju useva i cvetanju.

GLAVNE PREDNOSTI

- Visoka rastvorljivost u vodi,
- Visokokvalitetne sirovine,
- Potpuna i balansirana ishrana useva,
- Obogaćeno visokokvalitetnim Tradecorp mikroelementima u obliku EDTA helata,
- Bezbedno za korišćenje pri fertigaciji i folijarno,
- Ne sadrži hloride i natrijum,
- Kisela ph i niska ec vrednost,
- Formule u različitim bojama: lako za korišćenje,
- Nema problema sa pojavom grudvi, unapređeno rukovanje i skladištenje.

TEHNIČKI PODACI

- Ukupan azot (N): 13% w/w
- Nitratni azot: 3,6% w/w
- Amonijački azot: 8,4% w/w
- Ureični azot: 1% w/w
- Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u vodi: 40% w/w
- Kalijum oksid (K2O) rastvorljiv u vodi: 13% w/w
- Sumpor trioksid (SO3) rastvorljiv u vodi: 1,90% w/w
- Gvožđe (Fe) rastvorljivo u vodi i helirano sa EDTA: 0,06% w/w
- Mangan (Mn) rastvorljiv u vodi i heliran sa EDTA: 0,04% w/w
- Cink (Zn) rastvorljiv u vodi i heliran sa EDTA: 0,02% w/w
- Bakar (Cu) rastvorljiv u vodi i heliran sa EDTA: 0,01% w/w
- Bor (B) rastvorljiv u vodi: 0,02% w/w
- Molibden (Mo) rastvorljiv u vodi: 0.003% w/w
- Stabilan pH interval helirane frakcije: 3-7

DOZA I NAČIN PRIMENE

Fertigacija (hidroponija)
Citrusi, stabla voća, grožđe, stabla maslina, kivi, povrće, hortikulturni i ukrasni usevi 15-20 kg/hl vode u koncentrovanu smešu
0,5-2 g/l vode za navodnjavanje
60/80 kg/ha u nekoliko primena
Folijarno
Svi usevi 250-400 g/hl Pri opadanju cvetova, ako se meša sa drugim proizvodima, preporučuje se testiranje na manjoj parceli.

PAKOVANJE

- U ponudi imamo sledeća pakovanja: 25kg

  • Telefon: +381 63 581 031

  • Adresa: Matka Vukovića 13b 24214 Tavankut

  • E-mail: office@tradeagro.rs

© Copyright 2019 Developed by SuperWeb