Huminske kiseline
Turboroot WG
Kondicioner zemljišta I aktivator rasta I razvoja korenovog sistema

OPIS

- Turbo Root ima visokokoncentrovan sadržaj NPK, mikroelemenata, huminskih i aminokiselina, kreiran za sve useve za bolji razvoj i rast korena,

GLAVNE PREDNOSTI

- Pospešuje razvoj prirodnog korena i korenovih dlačica tokom početnih faza,
- Efikasan antistres efekat u nepovoljnim klimatskim situacijama (hidro ili termo stresovi, period presađivanja itd.),
- Stimulativni efekat rasta tokom početnih faza i kritičnih perioda useva (presađivanje, mlade biljke u aktivnoj fazi rasta, zrenje, itd.),
- Poboljšava zadržavanje vode i fizičke karakteristike zemljišta (bolja oksigenizacija i aeracija zemljišta, formiranje agregata, drenaža ...)
- Poboljšava upotrebu đubriva koristeći poboljšavajuće hemijske karakteristike (bolji kapacitet za umnožavanje kationa, bolja dostupnost hranljivih materija i apsorpcija korena ...)
- Biološko poboljšanje (život mikroba, promocija ćelijske divizije ...).

TEHNIČKI PODACI

- Ukupan huminski ekstrakt: 29,10% w / w
- Huminske kiseline: 14% w / w
- Fulvo kiseline: 15,1% w / w
- Slobodne aminokiseline: 22,2% w / w
- Organski azot (N): 3% w / w
- Fosfor (P2O5) rastvorljiv u vodi: 16,4% w / w
- Kalijum (K2O) rastvorljiv: 18% w / w
- Gvožđe (Fe) rastvorljivo u vodi i helirano EDDHA: 0,1% w / w
- Mangan (Mn) rastvorljiv u vodi i heliran EDTA: 0,2% w / w
- Cink (Zn) rastvorljiv u vodi i heliran EDTA: 0,2% w / w
- Molibden (Mo) rastvorljiv u vodi: 0,25% w / w
- Opseg ph stabilnosti helirane frakcije: 3-11

DOZA I NAČIN PRIMENE

PRIMENA U ZEMLJIŠTU
Generalna doza 10-20 kg/ha Primeniti tokom ciklusa useva.
Hortikulturni usevi, cveće 2-4 kg/ha 3-5 primena, nakon sađenja ili cveće presađivanja, tokom prvih faza i kroz ciklus razvoja biljke.
Stabla voća i citrusa 2-4 kg/ha 2-4 primene, nakon sađenja i tokom prvih faza i kroz ciklus razvoja biljke.
Vinova loza i stabla maslina 1,5-2 kg/ha 2-4 primene, nakon sađenja i tokom prvih faza i kroz ciklus razvoja biljke.
Jagode 2-4 kg/ha 4-6 primene, nakon sađenja i tokom prvih faza i kroz ciklus razvoja biljke.
Ugradnja u supstrate - Rasadnici Naprskati na zemljište / supstrat 0,3-0,6% kada se priprema supstrat.

PAKOVANJE

- U ponudi imamo sledeća pakovanja: 25 kg

VIDEO MATERIJAL

Pogledajte video o ovom proizvodu

  • Telefon: +381 63 581 031

  • Adresa: Matka Vukovića 13b 24214 Tavankut

  • E-mail: office@tradeagro.rs

© Copyright 2019 Developed by SuperWeb